El Jardí

El jardí és el producte de la transformació del que abans havien estat hortes, camps de cotó i vivers de ceps americans.

Actualment són zones enjardinades, i els seus camins inviten a passejar-hi i a observar una gran diversitat d’espècies vegetals.

En un indret recollit del jardí hi ha la piscina amb solàrium , que havia estat la bassa pel reg de la finca.

Els cotxes es poden aparcar al jardí.